Publieksarcheologie

Op gebied van archeologie streeft Erfgoed Gelderland ernaar partijen die zich bezighouden met archeologie bij elkaar te brengen en zo archeologie meer onder de aandacht te brengen bij het Gelderse publiek.  Collega Roel Kramer is aangesteld om hier invulling aan te geven.

Een drietal hoofdtaken staat daarbij centraal

  • Adviseren en ondersteunen van de Gelderse erfgoedinstellingen bij activiteiten omtrent (publieks) archeologie
  • Ondersteunen van de bestaande Gelderse ArcheoHotspots en bijdragen aan de realisatie van nieuwe Gelderse ArcheoHotspots. Dit door locaties met elkaar te verbinden, te inventariseren wat er landelijk speelt en door te vertalen voor Gelderland
  • Coördinatie van de Gelderse bijdrage aan de Nationale Archeologiedagen

Roel Kramer heeft meegewerkt aan Wij willen meer! Een bezoekersevaluatie van de Nationale Archeologiedagen

Lees hier onze berichten over over Publieksarcheologie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: