Ieders Museum Gelderland

Nieuwe publieksgroepen bereiken
Met het project Ieders museum wil Erfgoed Gelderland samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het kwantitatief en kwalitatief uitbouwen van het bezoek van drie nieuwe publieksgroepen: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren. Musea staan midden in de samenleving en bieden reflectie en interactie op verleden, heden en toekomst. Het museum is bedoeld voor iedereen. Naast de reguliere publieksgroepen als basisonderwijs, gezinnen met kinderen en actieve hoger opgeleide senioren is het van belang dat het museum ook toegankelijk is voor publieksgroepen die verder van het museum af staan. Het vergt kennis, didactiek en logistiek om deze publieksgroepen adequaat te kunnen ontvangen. Een grafische weergave en korte samenvatting van het project Ieders Museum Gelderland is te vinden in deze infographic.

Verbinden
Er zijn al tal van initiatieven gestart door musea rond deze doelgroepen. Met Ieders Museum wil Erfgoed Gelderland hierop aansluiten en een kader bieden voor verdere uitbreiding, begeleiding en bundeling van deze initiatieven. Dat doen we onder andere door deelnemers binnen en buiten het erfgoedveld op lokaal niveau met elkaar te verbinden. We hebben daarvoor samenwerkingsafspraken met partners als De Zonnebloem en Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Bedoeld voor musea in Gelderland
Musea die lid zijn van coöperatie Erfgoed in Gelderland (en/of geregistreerde musea) krijgen met het project Ieders Museum concrete handvatten om de minder goed bereikbare publieksgroepen in hun directe regio kennis te laten maken met het museum, de collecties en de verhalen. Deze kennismaking kan zowel in het museum als buiten het museum plaatsvinden. Musea kunnen een stimuleringsbijdrage ontvangen voor het uitvoeren van concrete plannen. Kleine bedragen die variëren van € 250 tot € 5000 (max. €5000 per jaar per museum, meerdere aanvragen per jaar zijn mogelijk). Wie een budget ontvangt, committeert zicht aan het delen van zijn ervaringen met de collega’s en deel te nemen aan het netwerk Ieders Museum. Erfgoed Gelderland organiseert (regionale) inspiratiebijeenkomsten of trainingen en zorgt voor specialistische advisering.

Resultaten 2017
In 2017 zijn er al heel wat projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Bekijk hier de kaart met een beknopte beschrijving per project. De blauwe buttons zijn de deelnemende musea die een stimuleringsbijdrage voor het bereiken van een nieuwe publieksgroep hebben ontvangen. De paarse buttons zijn de twee musea die een bijdrage hebben ontvangen voor het Onderzoek Fysieke Toegankelijkheid van De Zonnebloem.

Indienen en criteria 2018
Meer informatie over het doen van een aanvraag, de sluitingsdata, de werkwijze en de criteria van Ieders Museum vindt u hier.  Indienen van een aanvraag kan via de aanmeldpagina.
De eerste volgende sluitingsdatum is op 31 januari 2018 vóór 17:00.
Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen schuiven door naar de volgende ronde. De sluitingsdata voor 2018 zijn:
Ronde 1: woensdag 31 januari 2018 om 17:00 uur
Ronde 2: woensdag 28 maart 2018 om 17:00 uur
Ronde 3: woensdag 13 juni 2018 om 17:00 uur
Ronde 4: woensdag 26 september 2018 om 17:00 uur
Ronde 5: woensdag 28 november 2018 om 17:00 uur

Lees hier onze berichten over Ieders Museum.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: