Ieders Museum Gelderland

Nieuwe publieksgroepen bereiken

Met Ieders Museum wil Erfgoed Gelderland samen met de musea in Gelderland zich inzetten om nieuw publiek in musea te ontvangen. We richten ons hierbij op drie brede publieksgroepen: mensen met een zorgvraag, nieuwkomers en onbekende buren. In 2017 zijn er al heel wat projecten door de musea bedacht, aangevraagd en uitgevoerd. Bekijk hier de kaart met een beknopte beschrijving per project.

Musea zijn bedoeld voor iedereen. Ze staan midden in de samenleving en laten je door het verleden te presenteren nadenken over het heden en de toekomst. Het vergt kennis, didactiek en logistiek om bezoekers goed te kunnen ontvangen. Ieders Museum biedt musea hiervoor ondersteuning vanuit drie invalshoeken:

1. Scholing publieksmedewerkers

Een breed scala van cursussen voor uw publieksmedewerkers over publieksbegeleiding. De scholingskosten worden gedekt uit Ieders Museum. Doel is dat we diverse musea met een vergelijkbare leervraag bij elkaar brengen met één scholingsaanbieder. Het scholingsaanbod wordt verzorgd door ons scholingshuis CultuurCollege. Het aanbod van de cursussen en informatie over het inschrijven vindt u op de website van CultuurCollege. Gelderse musea, die lid zijn van Erfgoed Gelderland of geregistreerd, kunnen kosteloos aan de trainingen deelnemen!

2. Stimuleringsregeling

Musea kunnen een stimuleringsbijdrage aanvragen voor projecten die gericht zijn op het ontvangen van nieuw publiek. Het gaat hierbij om bedragen die variëren van € 250 tot € 5000. Musea delen hun ervaringen binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland. Ieders Museum denkt met u mee over de mogelijkheden en begeleidt zo nodig de aanvraag. Lees meer informatie over het doen van een aanvraag, de sluitingsdata, de werkwijze en de criteria van Ieders Museum. Indienen van een aanvraag kan via de aanmeldpagina.

De eerste volgende sluitingsdatum is op woensdag 26 september 2018 om 17:00 uur.

3. Marketing en communicatie

In samenwerking met Bureau #Hekje en Daadkr8 (Patrick Davelaar en Dion van den Berg) biedt Ieders Museum een intensief marketing en communicatietraject aan. Dit traject is bedoeld om musea meer inzicht te geven in de mogelijkheden die marketing en communicatie bieden bij voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. Vier musea hebben deelgenomen aan een pilot in de winter van 2017 en voorjaar van 2018. Zij zijn allen enthousiast over de diepgang van het visiedeel en de praktische handvatten van het middelendeel. Wilt u meer weten over dit traject? Neem gerust contact met ons op.

4. Publieksbereik

Binnen Ieders Museum ontwikkelen we een overkoepelend communicatieprogramma dat de deelnemende musea ondersteunt bij hun eigen promotie. Denk daarbij aan:

  • een Facebook campagne, per museum ‘customized’ en centraal uitgevoerd
  • overkoepelende publiciteit voor de deelnemers aan Ieders Museum via diverse kanalen van Erfgoed Gelderland, waaronder onze perscontacten
  • publieks promotiefilm met een compilatie van de leukste Ieders Museum projecten

Lees hier onze berichten over Ieders Museum.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: