Historische Werkgroep Gelderland

Historische werkgroep Erfgoed Gelderland

De Historische Werkgroep Gelderland (HWG) is eind 2015 opgericht vanuit de wens het historisch onderzoek in de provincie Gelderland te ondersteunen en een platform te bieden aan historisch geïnteresseerden. De leden variëren van fotografen met een liefde voor erfgoed tot oral historians en van schrijvers tot paleografen. De werkgroep stelt zich als doel een breed historisch vrijwilligersnetwerk op te zetten om zo de krachten van onderzoek te kunnen bundelen.

Oorsprong

De Historische Werkgroep Gelderland is ontstaan uit de wens om in te spelen op de behoeften van de leden van Erfgoed Gelderland. De musea, historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen die lid zijn, zijn gebaat bij een sterk vrijwilligersnetwerk dat zich bezighoudt met gedegen historisch onderzoek binnen en over de provincie Gelderland.

Behoefte vrijwilligers

Daarnaast is uit een enquête afgenomen onder leden van de Werkgroep Oral History Gelderland gebleken dat meer dan de helft van de respondenten zich meer wil toeleggen op het doen van (historisch) vooronderzoek. De Historische Werkgroep Gelderland kan in deze behoefte voorzien. HWG-vrijwilligers kunnen informatie met elkaar delen, inhoudelijke ondersteuning krijgen en bijdragen aan behoud van de regionale en lokale geschiedenis binnen Gelderland.

Benadering

Historisch onderzoek is het belangrijkste uitgangspunt van de werkgroep. Oral history speelt daarbij een prominente rol. Het stelt de werkgroep in staat zelf bronmateriaal te creëren en daarmee nieuwe aspecten van het verleden bloot te leggen of bestaande geschiedenissen vanuit een ander perspectief te bekijken. De manier waarop de HWG oral history toepast draait daarom niet louter om vastleggen van mooie verhalen. De resultaten kunnen het begrip van de Gelderse geschiedenis vergroten en mogelijk zelfs doen omslaan.

Methodiek

De HWG richt zich op alle thema’s binnen het materiële en immateriële erfgoed van Gelderland. Behalve de eerder genoemde oral history methodiek spelen literatuur- en brononderzoek daarin een belangrijke rol. De verhalen en informatie die uit het historische onderzoek van de werkgroep voortkomen wil Erfgoed Gelderland onder andere inzetten bij de ontwikkeling van lokale en regionale canons.

Download hier de flyer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: