Collectiewacht

Collectiewacht Erfgoed Gelderland

Collectiewacht zet zich in om de staat van collecties op peil te houden en conserveringsachterstanden te helpen voorkomen. Dit doen wij samen met de beste materiaaldeskundigen, zogenaamde Collectiewachters, in samenwerking met de erfgoedinstelling zelf. De Collectiewachters zien wat uw collectie nodig heeft en zorgen dat u ook over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om deze in goede conditie te houden. Elke erfgoedbeherende instelling kan gebruikmaken van de diensten van de Collectiewacht. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Abonnement

Dit is een structurele dienstverlening in abonnementsvorm met een looptijd van drie jaar. In het eerste jaar vindt er een intake en een eerste nulmeting plaats. De door u gekozen materiaalcategorie wordt op objectniveau door een Collectiewachter nauwkeurig onder de loep genomen. Er worden speerpunten vastgesteld en u ontvangt een adviesrapport. Naar aanleiding van deze nulmeting vinden in het tweede en derde jaar materiaalbezoeken plaats en worden preventieve conserveringsmaatregelen samen met u uitgevoerd.

Bezoek op maat

U heeft doelgerichte vragen en bent het best geholpen met een workshop of specifieke begeleiding door een Collectiewachter uit ons netwerk. Wij luisteren graag naar uw wensen en maken in overleg met u een plan en offerte op maat. De vragen kunnen breed uiteen lopen.

Collectiescan

De Collectiescan geeft inzicht in de conditie van uw (deel)collecties en is een kwantitatieve conditieopname. Er worden selectief objecten vanuit uw collectie onderzocht en op basis daarvan wordt er een conditie inschatting gemaakt. De focus ligt hierbij op het in kaart brengen van de collectiesituatie omtrent de registratiegraad, de beheersituatie (bijvoorbeeld de depotinrichting), de toegankelijkheid en het benoemen van de collectiebedreigende risico’s.

Inspectie

Hiermee krijgt u een beeld van de situatie van het behoud en beheer op collectieniveau. Tijdens deze inspectie zal aan drie aspecten aandacht worden besteed: registratie vanuit de beheerkant, conservering van de collectie en het risicobeheer. Toetsing van deze drie aspecten zal plaatsvinden met behulp van een steekproef. De inspectie vindt om de drie jaar plaats.

Leden van de coöperatie ontvangen een korting op de deelnameprijs.

Flyer Collectiewacht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: