Collectiewacht

Collectiewacht is een dienst van Erfgoed Gelderland voor alle erfgoedbeherende instellingen in Nederland. Wilt u de staat van uw collectie verbeteren? Wilt u een onafhankelijke inventarisatie van schades, risico’s of een kwaliteitscheck? Zoekt u informatie over beheer en behoud? Collectiewacht ondersteunt en helpt u bij al uw vragen over collectiebeheer, (preventieve) conservering en restauratie. Samen geven wij uw collectie toekomst.

Voor wie?

Collectiewacht is er voor elke erfgoedbeherende instelling. Wij zetten ons in voor:

• Musea
• Gemeenten
• Provincies
• Kerken en kastelen
• Academische collecties
• Bedrijfscollecties
• Historische interieurs
• Privé verzamelingen

Op locatie

Collectiewacht komt naar u toe. Bij een eerste bezoek bespreekt de coördinator uw vragen en bekijkt de collectie. In het daaropvolgend projectvoorstel leest u welke dienst het beste bij uw vraag past.

Wat doen we?

Collectiewacht ondersteunt u en ontfermt zich over collecties en interieurs met verschillende diensten:

Collectiewaardering
Nulmeting
Collectiescan
Bezoek op maat
Abonnement
Interieurscan
Opstellen housekeeping plan
Herplaatsen BKR kunst
Cursussen
IJken thermohygrografen

Bekijk ook onze flyer.

Hoe doen we dit?

Collectiewacht zet de beste materiaaldeskundigen in: de Collectiewachters.

Collectiewachters kijken met andere ogen en kennis naar uw collectie. Zij zien wat uw collectie nodig heeft, welke risico’s aanwezig zijn en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Voor ieder materiaal is een Collectiewachter beschikbaar. Tijdens een bezoek  bekijkt deze samen met u de fysieke staat van de collectie, depot of interieur. De Collectiewachter luistert naar uw vragen, bespreekt knelpunten en geeft u direct tips en advies. Dit wordt afgestemd op uw organisatie en mogelijkheden. Alle adviezen, actiepunten en gegevens ontvangt u in een overzichtelijk rapport. Om de staat van uw collectie te verbeteren of conserveringsachterstanden te voorkomen past u de tips en adviezen toe.

Met de Collectiewacht helpen wij u ook keuzes te maken omtrent beheer- en behoud taken. Welke kennis en kunde is voor uw collectie van belang? Kunt u dit zelf? Of laat u dit door museumprofessionals of vrijwilligers uitvoeren? Wij adviseren u vanuit onze ervaring en passie voor collecties.

Kennisoverdracht

Werkt u met collecties, maar heeft u nog niet voldoende kennis en kunde om hiermee (hands on) aan de slag te gaan? Wilt u de nieuwste informatie of een opfriscursus? Bekijk hier de cursus Beheer en Behoud of laat ons weten waar u naar zoekt. Erfgoed Gelderland heeft met Collectiewacht een jarenlange expertise opgebouwd in het verzorgen van cursussen.

Lees hier een interview met Ingrid Gerritsen en Kelly Witteveen naar aanleiding van de cursus Beheer en Behoud.
Lees hier onze berichten over Collectiewacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: