Lidmaatschap

Lidmaatschap Coöperatie Erfgoed Gelderland UA

Elk lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland heeft invloed op het beleid van de coöperatie. Coöperatie Erfgoed Gelderland kent een lidmaatschap met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat eventuele tekorten van de coöperatie niet ten laste worden gelegd van de individuele leden. Leden van de coöperatie hebben een aantal zaken gemeenschappelijk:

Inhoudelijk:  het thema Gelders (cultureel) erfgoed en de eigen organisatiedoelstelling sluiten aan bij die van de coöperatie én de organisatie draagt zorg voor een goed beheer en behoud en optimale toegankelijkheid van het Gelderse erfgoed.
Promotie: de organisatie heeft baat bij de gezamenlijke promotie en lobby van het erfgoed in Gelderland
Intern:  het bevorderen van een goede bedrijfsvoering en interne organisatie ten behoeve van het realiseren van de individuele doelstellingen en die van de coöperatie

Voordelen van lidmaatschap

  • U maakt onderdeel uit van een actief netwerk van ruim 140 Gelderse erfgoedorganisaties
  • Gratis: publicatie NAW gegevens en max. 3 verhalen per jaar op www.mijngelderland.nl
  • Uitnodiging voor deelname aan activiteiten van de coöperatie
  • Kostenvoordeel bij gebruik van diensten van andere leden
  • Uitnodiging voor ledenraadsvergadering twee maal per jaar
  • Andere leden spreken tijdens ledenraadsvergadering, werkgroepen en netwerkbijeenkomsten
  • gezamenlijke lobby door Erfgoed Gelderland richting de politiek

Criteria

Als uw organisatie voldoet aan onderstaande criteria, kunt u een verzoek indienen tot lidmaatschap.
1. De organisatie is een rechtspersoon met een (statutair) doel, dat zich mede richt op het beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse (culturele) erfgoed
2. De organisatie is maatschappelijk relevant en is bereid tot samenwerking en innovatie
3. Het lid onderschrijft de gezamenlijke cooperatie doelstellingen en is bereid naar eigen kunnen bij te dragen aan het succescvol functioneren van de cooperatie.

Gelderse musea die zijn opgenomen in het Nederlands Museumregister voldoen volledig aan de toelatingscriteria voor de coöperatie Erfgoed Gelderland.

Procedure

Elke organisatie die aan bovenstaande criteria voldoet kan een verzoek tot aansluiting bij de coöperatie indienen bij het bestuur van de coöperatie. Het bestuur beslist over de toelating. Bij een afwijzing is beroep mogelijk op de ledenraad. Als u denkt te voldoen aan de criteria kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot lidmaatschap. Deze schriftelijke aanvraag bevat:
•een verzoek tot lidmaatschap van de coöperatie Erfgoed Gelderland
•een kopie van uw statuten waaruit uw erfgoeddoelstelling blijkt
•een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
•een kopie van de laatste jaarrekening waaruit uw erfgoedgerelateerde jaaromzet blijkt

Deze aanvraag kunt u richten aan:

Erfgoed Gelderland
t.a.v. Else Gootjes
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

of per email info@erfgoedgelderland.nl

U ontvangt binnen 3 weken een reactie op uw verzoek tot lidmaatschap.

Kosten voor lidmaatschap

De kosten voor lidmaatschap worden bepaald door de erfgoed gerelateerde omzet.  

– € 100 : 1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
– € 500 : 5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
– € 1000 : 10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
– € 2500 : 25 stemmen in de Ledenraad: de leden die de coöperatie hebben opgericht en de leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

De kosten voor lidmaatschap zijn exclusief btw