Ledenraadsvergadering

De volgende ledenraadsvergadering wordt gehouden op maandagmiddag 23 april 2018

Hier kunt u de officiële uitnodiging lezen. Het programma ziet er als volgt uit:

13:15-13:30  Inloop

13:30-15:00  Ledenraadsvergadering

15:00-15:15  Feestelijke pauze

15:15-16:30  Korte presentaties over (nieuwe) projecten & diensten van Erfgoed Gelderland. Bij binnenkomst heb je keuze uit drie presentaties van 20 minuten:

15:15-15:40 ronde 1 keuze uit:
WO2GLD (Wouter Daemen)
Collectiebeheer/Collectiewacht (Kelly Witteveen en Charlotte van Dijk)
Oral History (Jette Janssen/Else Gootjes)
Collectie Gelderland (Arno Stam/ Michelle van Lanschot)
Coöperatie netwerken en Erfgoedlobby (Liesbeth Tonckens/Marc Wingens)
MijnGelderland (Darinka /Iris Dracht)

15:40-16:05 ronde 2 keuze uit:

WO2GLD (Wouter Daemen)
Ieders Museum (Ben Bregman/Else Gootjes)
Publieksarcheologie (Roel Kramer)
Erfgoedvrijwilliger.nl (Jette Janssen/ Maud Heldens)
Calamiteitenplan Collectie (Kelly Witteveen en Charlotte van Dijk)
Wikimedia (Michelle van Lanschot)

16:00-16:30 ronde 3 keuze uit:

Digitale media (Maud Heldens)
Erfgoedvrijwilliger.nl (Jette Janssen)
MijnGelderland (Darinka/Iris Dracht)
Ieders Museum (Ben Bregman/Else Gootjes)
Publieksarcheologie (Roel Kramer)
Vrije vragen ronde (Liesbeth Tonckens/Marc Wingens)

16:30 Borrel
 

 

Tijdens de ledenraadsvergadering

Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen tijdens stemmingen van de ledenraad, hangt samen met het type lidmaatschap.

–  1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
–  5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
–  10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
–  25 stemmen in de Ledenraad: leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

Tijdens alle vergaderingen wordt ernaar gestreefd besluiten te nemen op basis van algemene consensus.