Ledenraadsvergadering

De volgende ledenraadsvergadering vindt plaats op 20 april 2020, nadere informatie volgt.

Ledenraadsvergadering 18 mei 2020

Presentatie

Verslag

Ledenraadsvergadering 15 november 2019

Presentatie

Verslag

Ledenraadsvergadering 15 april 2019

Presentatie Ledenraadsvergadering

Ledenraadsvergadering 2 november 2018

Presentatie Ledenraadsvergadering

Presentatie Netwerk Digitaal Erfgoed – Wilbert Helmus

Ledenraadsvergadering 23 april 2018

Presentatie Ledenraad

Quiz 175 leden

Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen tijdens stemmingen van de ledenraad, hangt samen met het type lidmaatschap.

–  1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
–  5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
–  10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
–  25 stemmen in de Ledenraad: leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

Tijdens alle vergaderingen wordt ernaar gestreefd besluiten te nemen op basis van algemene consensus.