Ledenraadsvergadering

De volgende ledenraadsvergadering vindt plaats in november, nadere informatie volgt.

Tijdens de ledenraadsvergadering

Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen tijdens stemmingen van de ledenraad, hangt samen met het type lidmaatschap.

–  1 stem in de Ledenraad: jaarlijkse omzet lager dan € 0,5 miljoen
–  5 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen € 0,5 en € 1 miljoen
–  10 stemmen in de Ledenraad: jaarlijkse omzet tussen de € 1 en € 2,5 miljoen
–  25 stemmen in de Ledenraad: leden met een omzet van meer dan € 2,5 miljoen

Tijdens alle vergaderingen wordt ernaar gestreefd besluiten te nemen op basis van algemene consensus.