Erfgoed Gelderland op de Wikimania Conferentie in Canada

Foto:  Arild Vågen via Wikimedia Commons

De jaarlijkse internationale conferentie Wikimania is het hoogtepunt van het jaar voor iedereen die zich met Wiki bezighoudt.  Dit jaar bracht de conferentie ongeveer 1000 mensen van over de hele wereld naar Montreal, Canada. Van 10 tot 13 augustus spraken ze daar over thema’s als waarheidsvinding, internationale samenwerking met culturele instellingen en de nieuwste technische ontwikkelingen binnen de Wikimedia-platforms die het bewerken en uploaden van materiaal makkelijker maken.

Collega Michelle van Lanschot ontving van Wikimedia een beurs om naar de conferentie toe te gaan. Michelle gaf tijdens de conferentie een presentatie over het Gelderse Wikipedian in Residence project. De insteek hiervan was samenwerking tussen kleinere culturele instellingen en de Wikimedia-beweging te stimuleren. Eerder werkte men binnen Wikimedia voornamelijk met grote erfgoedinstellingen samen. Het is opvallend en positief dat die focus nu aan het verschuiven is. Het grootste gedeelte van het culturele erfgoed dat Wikimedia toegankelijk wil maken voor iedereen wereldwijd bevindt zich immers in de collecties van kleinere instellingen.

Om de internationale samenwerking en kennisdeling tussen Wikimedians/Wikipedians in Residence (WiRs) te stimuleren is er een uitwisselingsplatform opgezet waar huidige en voormalige WiRs contact met elkaar kunnen houden.

Alle presentaties en sessie zijn online terug te vinden via www.wikimania.org. Video’s en fotomateriaal van de conferentie zijn terug te vinden op Wikimedia Commons. Voor vragen of overleg over dit stuk kan je contact opnemen met Michelle.