Verslag Startbijeenkomst Ieders Museum

Vrijdag 17 maart 2017 vond de startbijeenkomst van het project Ieders Museum plaats. Het programma bestond uit een lezing van Steven ten Thije, een interactieve presentatie van Angela Manders over Museum voor 1 Dag en de toelichting bij de stimuleringsregeling van Ieders Museum.

Steven ten Thije hield een lezing over het geëmancipeerde museum. Hij schetste ons waar het museum in Nederland vandaan komt en hoe het in de loop van de tijd een prominente plek in de samenleving heeft verworven. Ten Thije pleit voor een breder gebruik van het museum, gericht op dat wat mensen bezig houdt en dat wat ze willen veranderen in de maatschappij. Steven ten Thije (1980) is kunsthistoricus, conservator en auteur. Hij is verbonden aan het Van Abbemuseum. Meer lezen over het geëmancipeerde museum? Dat kan op de website van het Mondriaanfonds en in het NRC.

Angela Manders liet musea van Erfgoed Gelderland kennis maken met een bijzondere vorm van museumbezoek. Museum Voor 1 Dag wordt voor een ochtend of een middag in de vertrouwde omgeving van bewoners van een verzorgingshuis opgebouwd. De collectie bestaat uit cultureel erfgoed en hedendaagse kunst uit verschillende musea. Een verhalenverteller brengt de collectie samen met de bewoners tot leven. De voorwerpen en verhalen prikkelen de zintuigen en maken verhalen en herinneringen los. De deelnemers aan de startbijeenkomst werden ook uitgedaagd met nieuwe ogen naar een collectieobject te kijken. Meer informatie vindt u op de website Museum voor 1 Dag.

Ben Bregman en Else Gootjes gaven een toelichting over de stimuleringsregeling van Ieders Museum. De regeling is bedoeld als laagdrempelig middel om musea te stimuleren met nieuwe, voor het museum onbekende bezoekgroepen te werken.  Bericht over de toekenning ontvangt u binnen twee weken na de uiterste inleverdatum.  Op de projectpagina kunt u meer lezen over het project Ieders Museum en de regeling. Musea die lid zijn van coöperatie Erfgoed Gelderland en geregistreerde musea uit Gelderland kunnen een aanvraag doen voor een stimuleringsbijdrage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.