Update Wikipedian in Residence juni 2017

Residentie bij het het Gelders Archeologisch Centrum
Van 25 april tot en met 1 juni verbleef de Wikipedian in Residence (WiR) van Erfgoed Gelderland, Michelle van Lanschot bij het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam, onderdeel van Museum Het Valkhof in Nijmegen. Samen met de Wikipedian in Residence zet het museum de eerste stappen in het plaatsen, toevoegen en verbeteren van de metadata van de afbeeldingen van 25 topstukken uit de archeologische collectie. Deze topstukken worden vervolgens als voorbeeld gebruikt bij het plaatsen van andere archeologische objecten. Tijdens de residentie is een manier gevonden om het uploaden van afbeeldingen naar Wikimedia Commons in te passen in de werkwijze van de collectiemedewerkers.

Wiki-College #3:  Vinden en gevonden worden
Op donderdag 1 juni vond het derde Wiki-college over het vindbaar maken van collectiedata op Wiki plaats in Museum KAM. De insteek van deze bijeenkomst was het oefenen met verschillende mogelijkheden om collectiedata beter vindbaar te maken op Wikimedia.  In het theoriegedeelte werd aandacht besteed aan een aantal praktijkvoorbeelden van andere instellingen en een toekomstig project van de Wikimedia Foundation om Wikimedia Commons beter doorzoekbaar te maken. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de verschillende templates die er beschikbaar zijn om data beter vindbaar te maken en hoe de categorieën structuur van Wikipedia en Wikimedia Commons in elkaar steekt. In het praktijkgedeelte gingen deelnemers in twee groepen zelf aan de slag met het toevoegen categorieën en templates om hun collectiedata beter vindbaar te maken en leerden zij een aantal tools te gebruiken die deze handelingen vereenvoudigen.