Provincie start pilot met nieuwe regeling Cultuur- en erfgoedparticipatie

Vanaf 1 november 2017 wordt de regeling Cultuur- en erfgoedparticipatie opengesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan vernieuwende cultuur- en erfgoedparticipatie onder Gelderse inwoners in hun vrije tijd. Op het Forum Cultuur en Erfgoed kunnen vanaf deze datum projecten worden ingediend. Met behulp van een coach en advies van een provincie medewerker wordt dan ‘online’ opgewerkt naar een subsidie aanvraag. Naast de coach kunnen ook andere mensen het project op het forum helpen. Zodra het plan volledig is en voldoet aan de criteria moet de aanvrager zelf voor voldoende publieksstemmen zorgen om de subsidie te krijgen. Als de subsidie wordt toegekend kan iedereen het project verder via het forum volgen.
Deze vorm van subsidie verlening is anders omdat het voorleggen van conceptaanvragen, het indienen, de behandeling en beoordeling van de aanvragen in beginsel verloopt via een interactief digitaal platform.

Meer informatie?

Vanaf 1 november 2017 is er meer informatie over deze regeling te vinden op www.gelderland.nl en op het Forum Cultuur en Erfgoed.