Nu online: Educatie Toolkit

Het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) heeft een online educatie toolkit uitgebracht. Arja van Veldhuizen, Programmamanager Educatie en seniorconsultant bij Landschap Erfgoed Utrecht, zet daarin verschillende methodes en werkvormen uit de museum- en erfgoededucatie op een rij.

Deze educatie toolkit is geschreven voor mensen met enige ervaring in de museum/erfgoededucatie. De toolkit gaat dieper in op een specifiek aspect van het werk, namelijk de keuze en toepassing van didactische methodes en werkvormen. In de toolkit bespreekt Arja 18 museumdidactische werkvormen zoals de bekende rondleinding en speurtocht. Ook wordt er aandacht besteed aan de minder bekende werkvormen zoals e-learning op afstand.

De toolkit biedt bij elke werkvorm handige handvatten, mogelijke doelgroepen en voor- en nadelen van de werkvorm en is op een overzichtelijke manier, die doet denken aan receptenkaartjes in de supermarkt, weergegeven.

Interesse? De toolkit is nu hier te downloaden!

Het LCM is het samenwerkingsverband van de museumconsulenten in Nederland. Erfgoed Gelderland maakt daar deel van uit.  Collega Liesbeth Tonckens vormde samen met museumeducator Gundy van Dijk de redactiegroep tijdens de tot standkoming van de toolkit.