Nieuwe beoordelingsronde Ieders Museum 31 mei!

Een museum voor iedereen! Musea uit Gelderland (geregistreerd of lid van coöperatie Erfgoed Gelderland) kunnen vóór 31 mei 17:00 a.s. plannen indienen bij Ieders Museum. De aanvragen zijn gericht  op één of meerdere van drie nieuwe publieksgroepen: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren. Ieders Museum wil samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het betrekken van publieksgroepen die het museum niet of nauwelijks bezoeken.

Beoordelingscommissie
De aanvragen die bij Ieders Museum binnen komen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. Deze commissie wordt gevormd door:

Dolly Verhoeven (hoogleraar Gelderse geschiedenis Radboud Universiteit, directeur erfgoedfestivals)
Igor van de Vlist ( programmamanager bij Pluryn)
Ingrid Gerritsen
(adviseur preventieve conservering bij Erfgoed Gelderland)
Josien Paulides (adviseur overheden bij CultuurmijOost)

Dolly Verhoeven is voorzitter van de commissie en bij het staken van de stemmen geeft haar stem de doorslag. De commissie komt eens in de acht weken bij elkaar om de dan voorliggende aanvragen te beoordelen.  Het streven is om binnen 3-4 weken na de sluitingsdatum uitsluitsel te geven over de aanvraag.

Regeling
Gelderse Musea kunnen bij Ieders Museum kleine bedragen aanvragen die variëren van € 250,- tot € 5000,- (max. € 5000,- per jaar per museum, meerdere aanvragen per jaar mogelijk). Wie een budget ontvangt, committeert zich aan het delen van zijn ervaringen met collega-instellingen in het netwerk van Ieders Museum. Erfgoed Gelderland organiseert (regionale) inspiratiebijeenkomsten of trainingen en zorgt voor specialistische advisering. De eerstvolgende ronde sluit op 31 mei, de daarop volgende op 26 juli. Meer informatie over aanvragen, sluitingsdata, werkwijze en de criteria van Ieders Museum vindt u hier.  Indienen van een aanvraag kan via de aanmeldpagina.