Nieuwe beoordelingsronde Ieders Museum 26 juli!

Een museum voor iedereen! Musea uit Gelderland (geregistreerd of lid van coöperatie Erfgoed Gelderland) kunnen vóór 26 juli 17:00 a.s. plannen indienen bij Ieders Museum. De aanvragen zijn gericht  op één of meerdere van drie nieuwe publieksgroepen: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren. Ieders Museum wil samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het betrekken van publieksgroepen die het museum niet of nauwelijks bezoeken.

Regeling
Gelderse Musea kunnen bij Ieders Museum kleine bedragen aanvragen die variëren van € 250,- tot € 5000,- (max. € 5000,- per jaar per museum, meerdere aanvragen per jaar mogelijk). Wie een budget ontvangt, committeert zich aan het delen van zijn ervaringen met collega-instellingen in het netwerk van Ieders Museum. Erfgoed Gelderland organiseert (regionale) inspiratiebijeenkomsten of trainingen en zorgt voor specialistische advisering. De eerstvolgende ronde sluit op 26 juli, de daarop volgende op 4 oktober.  Het streven is om binnen drie tot vier weken na de sluitingsdatum uitsluitsel te geven over de aanvraag. Meer informatie over aanvragen, sluitingsdata, werkwijze en de criteria van Ieders Museum vindt u hier.  Indienen van een aanvraag kan via de aanmeldpagina.