Informatiebijeenkomst landelijke Erfgoededucatiesubsidie op 12 februari

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) opent vanaf 5 maart a.s. de landelijke subsidieregeling Media- en Erfgoededucatie. Deze regeling biedt musea en andere erfgoedaanbieders een uitgelezen mogelijkheid om hun samenwerking met het basisonderwijs te (her)ontwikkelen en/of van een nieuwe impuls te voorzien. Er liggen kansen voor het ontwikkelen van nieuwe bezoeklessen op erfgoedlocaties en het scholen van begeleiders van schoolgroepen in musea. De regeling zet in op samenwerking tussen scholen, erfgoedaanbieders en verbinders (in Gelderland de Coördinatiepunten Cultuur Educatie die lokaal en regionaal bemiddelen tussen scholen en culturele aanbieders).

Informatiebijeenkomst

Gezien de eisen die het FCP aan de aanvraag stelt is onderlinge afstemming van groot belang. Erfgoed Gelderland biedt aan om in deze afstemming een actieve rol op zich te nemen. Daarom organiseren wij op maandag 12 februari van 14:00 tot 16:00 een informatiebijeenkomst over de regeling voor erfgoedaanbieders en Coördinatiepunten Cultuureducatie. In deze bijeenkomst gaan we dieper in op kaders van de regeling, het bouwen van de samenwerking, de verschillende rollen van betrokken partijen en wat Erfgoed Gelderland hierin voor u kan betekenen. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Erfgoed Gelderland, Westervoortsedijk 67-d in Arnhem.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@erfgoedgelderland.nl