Even voorstellen….

Het team van Erfgoed Gelderland is weer versterkt met een nieuwe collega: Roel Kramer. Roel is per 1 mei 2017 gestart bij Erfgoed Gelderland om archeologie meer onder de aandacht te brengen bij het Gelderse publiek. Roel vertelt hoe deze functie aansluit bij zijn passie: “Vanaf het moment dat ik met archeologie in aanraking kwam, wilde ik de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie bevorderen en het draagvlak ervoor vergroten. Daarbij ga ik op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om het publiek actief bij erfgoed en archeologie te betrekken.”

Voor Erfgoed Gelderland zal hij dit doen door het organiseren van publieksactiviteiten, het ondersteunen en adviseren van Gelderse erfgoedinstellingen en het stimuleren van samenwerking op het gebied van (publieks)archeologie.  Ook zal hij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van nieuwe ArcheoHotspots en de bestaande ArcheoHotspots in Arnhem en Nijmegen ondersteunen.

Archeologie leeft

Eén van de eerste dingen die voor Roel op de agenda stond, was het bijwonen van een landelijke bijeenkomst van archeologen op donderdag 11 mei in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd er een nieuwe website gepresenteerd: ‘Archeologie Leeft’. Deze website moet zich gaan ontwikkelen tot een platform voor (en door) de archeologische wereld met inspiratie en tools om het publiek te bereiken. Na de presentatie gingen de deelnemers met elkaar in gesprek en daaruit bleek dat nog veel werk te verzetten is om het publiek te betrekken bij archeologie. Een mooie uitdaging voor deze nieuwe functie, die wellicht ook in andere provincies navolging vindt.