Collectiewacht voert nulmeting uit bij Musea Zutphen

Na een intensieve verbouwing zijn de Musea Zutphen, Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum Zutphen,  onlangs neergestreken op hun nieuwe plek in het Hof van Heeckeren. De musea, nu nog onderdeel van de gemeente Zutphen, hopen per 1 januari 2018 te kunnen verzelfstandigen. De musea worden dan een stichting, die met de gemeente Zutphen een  collectiebeheersovereenkomst afsluit. Een nulmeting van beide collecties is een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst. De musea hebben de Collectiewacht gevraagd deze meting uit te voeren. Hierbij wordt de conditie van de gemeentelijke museale objecten, op het moment van overdracht, vastgelegd. Ook de eventuele benodigde (preventieve) conservering- en/of restauratiewerkzaamheden en de bijkomende kosten worden in kaart gebracht. Daarnaast worden de standplaats en omgeving van de objecten geïnspecteerd en adviezen voor aanpassing gegeven. Een team van negen Collectiewachters en vier projectmedewerkers hebben de nulmeting uitgevoerd.