Ieders Museum: 4 oktober nieuwe beoordelingsronde

Een museum voor iedereen! Musea uit Gelderland (geregistreerd of lid van coöperatie Erfgoed Gelderland) kunnen vóór 4 oktober 17:00 plannen indienen bij Ieders Museum Gelderland. De aanvragen zijn gericht  op één of meerdere van drie nieuwe publieksgroepen: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren. Ieders Museum Gelderland wil samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het betrekken van publieksgroepen die het museum niet of nauwelijks bezoeken. Lees hier meer over de regeling en over het doen van een aanvraag.

Een paar voorbeelden uit de laatste ronde

Museum Nijkerk gaat aan de slag met ‘museumschatten’  in samenwerking met twee Woonzorgcentra, gebaseerd op het principe van Museum voor één dag.  Het  museum traint vertellers om aan de hand van museumschatten in gesprek te gaan met ouderen die het museum niet meer kunnen bezoeken.

Het Liemers Museum combineert een voorleeslunch voor ouderen, waarbij herinneringen worden opgehaald aan de hand van een multitouchtafel.

Met ‘Common Ground’ (gemeenschappelijke grond) verwelkomt Museumpark Orientalis een brede doelgroep nieuwkomers en streeft ernaar zich voor langere termijn met deze doelgroep te verbinden. Orientalis werkt in dit project onder andere samen met VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Museum Het Valkhof wil met de tentoonstelling ‘Nicolaas en de Prinses uit het Oosten’ nieuwe doelgroepen, die normaal het museum voorbij lopen, aantrekken.  Daarnaast worden in de Nicolaaskapel in het nabijgelegen Valkhofpark verhalen verteld over een toegankelijk onderwerp: Sint Nicolaas.

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum gaat een samenwerking aan  met Prakticon (Voortgezet Speciaal Praktijkonderwijs). De leerlingen, vaak met een achterstand tot de maatschappij, gaan door middel van projecten, interviews, schaduwdagen en stages de wereld ontdekken van het openbaar vervoer.   Ook worden (technische) praktijklessen ontwikkeld die in het museum gegeven worden. Door te leren in het museum ondekt de leerling  wie hij is, wat hij wil en wat hij kan.

Elisabeth Weeshuis werkt samen met de Bibliotheek aan het binnen halen van bewoners van Culemborg die niet eerder het museum bezochten. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert het museum laagdrempelige activiteiten voor gezinnen met kinderen passend bij het thema ‘Griezelen’.  Veel bezoekers van de bibliotheek weten niet dat in hetzelfde pand het museum gevestigd is en dat hoopt het museum met dit project zichtbaar te maken en die bezoekers ook het museum te laten bezoeken.