VR Bunker van Seyss Inquart

De bunker van Seyss Inquart was van september 1944 tot mei 1945 deel van het hoofdkwartier van rijkscommissaris Arthur Seyss Inquart. Vlak na de oorlog werd de bunker voor bezichtiging opengesteld. De bunker is niet alleen een Rijksmonument; het is ook het enige monument in Apeldoorn dat dateert uit de oorlogsperiode. Momenteel is de bunker vanwege restauratie gesloten en slechts bij (zeldzame) gelegenheden toegankelijk voor publiek. Om leerlingen van PO/VO, belangstellenden en leden van het Erfgoedplatform Apeldoorn toegang te bieden tot dit Rijksmonument, is in opdracht van CODA en Erfgoed Gelderland ongeveer twee jaar geleden een virtuele tour samengesteld. Via een tablet in CODA Centrale Bibliotheek krijgen bezoekers toegang tot de bunker. Hier zien ze niet alleen de spotprenten op de wanden, maar ook bekijken ze ook historische foto’s, filmbeelden en krijgen ze achtergrondinformatie.
Deze bestaande tour wordt momenteel omgezet naar een VR wereld waarbij bezoekers zelfstandig door de bunker kunnen lopen, de sfeer kunnen proeven en informatie op een interactieve manier kunnen vergaren. Een vertelstem wordt geactiveerd als de bezoeker de VR bunker betreedt. Details van de bunker worden uitlichten door de VR controller die fungeert als zaklamp. Door VR in te zetten kunnen bezoekers op een interactieve en intuïtieve manier informatie vergaren. Voor scholen wordt een educatief programma ontwikkeld. De verbinding met (de vrijwilligers van) het Erfgoedplatform, het Apeldoorns Gidsencollectief en het onderwijs verrijkt niet alleen de bibliotheekdienstverlening op unieke wijze maar verbreedt ook de bibliotheekfunctie in het virtuele domein. Bezoekers maken gelijktijdig op laagdrempelig wijze kennis met 21st skills en technieken terwijl ze erfgoed en geschiedenis op geheel nieuwe wijze ontdekken en onderzoeken. Innovatief en toekomstbestendig!
De VR bunker komt voort uit het recent gerealiseerd VR Lab in CODA Centrale Bibliotheek. Bibliotheken en culturele instellingen spelen in toenemende mate een belangrijke rol in het kennismaken met en aanleren van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde FabLabs in een aantal bibliotheken onderschrijven dat. Daarnaast kunnen nieuwe technieken en apparatuur in combinatie met erfgoed en cultuurhistorie rekenen op een breed draagvlak. CODA directeur Carin Reinders: “Door de populariteit van Virtual Reality aan te bieden in CODA VR Lab zijn de nieuwste technieken voor iedereen – jong en oud, ervaren en onervaren – toegankelijk.”
Resume:
* Brede en laagdrempelige ontsluiting van internationale geschiedenis en lokaal erfgoed. Heeft evident betrekking op een Gelderland en Gelders erfgoed en wordt gerealiseerd in samenwerking met een Gelders partij (Culemborg) ;
* Ontsluiting middels VR is innovatief en creatieve wijze van aanbieden;
* Ontwikkeling van de VR bunker slaat een bijzondere brug tussen Erfgoedpartners, onderwijs PO/VO, gidsencollectief, Gelderse bibliotheken;
* Beleven, ontdekken staan centraal;
* Voorbeeld voor andere (Gelderse) bibliotheken en archieven waarbij CODA opzetten en realiseren van eigen plan kan ondersteunen;
* Mede mogelijk gemaakt en gedragen door vrijwilligers.

Stem voor dit project voor de Gelderse Roos Prijs