HELP ELKANDER – multimediaproject

Al  62  stemmen

Velp en regio Arnhem kennen een impactvolle oorlogsgeschiedenis. In Velp hebben meer dan 600 onderduikers de oorlog overleefd dankzij de hulp en moed van burgers uit alle lagen van de bevolking. De herinneringen aan de oorlog en de verhalen die de moed van de lokale burgers weerspiegelen dreigen echter verloren te gaan. Ooggetuigen en nabestaanden kunnen nu nog hun verhalen vertellen en binnen dit project zet Stichting Velp voor Oranje zich in om dit belangrijk historisch cultureel erfgoed, die (lokale) herinneringen vast te leggen en te behouden. Deze verhalen zijn ook van grote waarde voor huidige en toekomstige generaties. Deze tonen aan welke rol je zelf kunt spelen om mensen te helpen en om levens te redden; ook in deze tijd kan een individu het verschil maken tussen vrijheid, leven of dood.
Binnen dit project willen wij jongeren en ooggetuigen of nabestaanden elkaar laten ontmoeten en binnen korte interviews in gesprek laten gaan over oorlog, verzet en onderduiken. Dit materiaal wordt met dit multimedia project bewaard en op aansprekende wijze aan jongeren gepresenteerd middels 22 korte filmpjes. Het project is geïnitieerd door Stichting Velp voor Oranje ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Het project kent naast de jongeren een breed publiek dat bereikt wordt via social media, websites en samenwerking met o.a. Omroep Gelderland.
Uitzonderlijk is dat jongeren in gesprek gaan met ooggetuigen en overlevenden (Joodse onderduikers) van WOII. Zij worden op aansprekende wijze betrokken en bereikt in dit project. Daarnaast is het project zeer actueel door o.a. de huidige vluchtelingenstroom en de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 . Het laat zien dat een ieder het verschil kan maken tussen vrijheid, leven of dood.