Erve Eme

Erve Eme, een uniek Frankisch dorp

Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum, een reconstructie van een vroeg-middeleeuws erf in Zutphen op basis van archeologische vondsten. Erve Eme bevat unieke reconstructies van gebouwen uit de Frankische tijd, de periode na het vertrek van de Romeinen en vóór de komst van het rijk van Karel de Grote.

Rond 700 na Christus was Zutphen een dorp, groter dan een gemiddeld dorp maar nog geen echte stad. Zutphen ontwikkelde zich langzaam maar zeker tot het grafelijk bestuurlijk centrum van de regio en groeide uit tot een heuse stad. En zo is ook het plan dat Erve Eme langzaam maar zeker uitgroeit tot een steeds grotere nederzetting.
Op Erve Eme brengen we het verleden weer tot leven met behulp van ambachten uit die tijd. Via levende geschiedenis, met re-enactors en ambachtslieden in middeleeuwse kleding, laten we bezoekers ervaren hoe mensen in die tijd leefden.

Je kunt bij ons zien en meemaken hoe het leven in 700 na Christus ongeveer moet zijn geweest. Wat deed men zoal op een dag, wat aten ze, wat droegen ze voor kleren, hoe zagen hun huizen eruit..?
Wij heten je van harte welkom, geheel in middeleeuwse stijl en laten je de middeleeuwen weer beleven.

Stem voor dit project voor de Gelderse Roos Prijs