Achterhoek College

Het Achterhoek College belicht in zes colleges de Achterhoek vanuit historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief. De colleges worden gegeven door sprekers en lectoren die specialist zijn in hun vakgebied. De colleges die in september t/m november 2017 worden gegeven hebben als onderwerpen Archeologie en archief, Religie in de Achterhoek, Streektaal van de Achterhoek, Mondriaan in de Achterhoek, Politiek in de Achterhoek en Architectuur en monumenten in de Achterhoek. De colleges leggen de culturele identiteit van de Achterhoek en zijn bewoners bloot en roepen tevens de vraag op of er wel zoiets als een streekidentiteit bestaat. Zijn er verbanden te ontdekken tussen de in de Achterhoek aanwezige menselijke maat, de streekmentaliteit en het grote aantal succesvolle innovatieve bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? En welke rol speelt de sociaal-economische geschiedenis hierin? De colleges zijn tevens bedoeld voor werknemers die veel met publiek te maken hebben of een leidinggevende functie bij de overheid, het onderwijs, in de zorg of in het bedrijfsleven hebben. Het Achterhoek College biedt deze mensen de gelegenheid om hun visie te verbreden en hen succesvoller in hun werk te maken. Dit is het unieke karakter van het college dat het onderscheidt van een willekeurige lezingencyclus. Het Achterhoek College legt verbinding tussen specifieke kenmerken uit het verleden en ontwikkelingen in het heden.

Stem voor dit project voor de Gelderse Roos Prijs