Erfgoed Gezocht

Speur mee naar archeologische resten op de Veluwe

Iedereen met interesse in het verleden kan nu mee helpen met de zoektocht naar resten uit het verleden. Door nieuwe meettechnieken zijn veel nieuwe archeologische resten voor het eerst zichtbaar geworden en iedereen kan mee werken aan de zoektocht. Via de computer kan op de hoogtekaart worden gezocht naar nog onbekende archeologische structuren. Dit gaat via een online platform en kan gewoon thuis in een vrij momentje worden gedaan. Kijk op www.erfgoedgezocht.nl en speur mee!

Help mee

De afgelopen jaren is de hoogte van Nederland gedetailleerd in kaart gebracht met de zogenaamde Lidar techniek. Het grote voordeel van deze techniek is dat metingen door vegetatie heen gaan. De ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden is nu voor het eerst zichtbaar zonder dat bomen en struiken het zicht belemmeren. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels. Omdat het traceren en evalueren van deze nieuwe resten een te grote klus is voor archeologen alleen, wordt aan eenieder die geïnteresseerd is gevraagd om mee te speuren naar nieuwe grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields.

Automatische detectie

Naast het completeren van het ons bekende archeologische bestand, worden de resultaten van Erfgoed Gezocht gebruikt in een innovatief wetenschappelijk project dat de mogelijkheden van het gebruik van kunstmatige intelligentie en specifiek automatische herkenning in de archeologie onderzoekt. De nieuw ontdekte resten van Erfgoed Gezocht worden gebruikt als leervoorbeelden door de computer. Over hoe meer voorbeelden de computer kan beschikken, des te beter deze zal worden in het zelfstandig herkennen. Daarnaast zullen de resultaten van Erfgoed Gezocht worden gebruikt om de door computer herkende objecten te controleren.

Door de hele Veluwe te onderzoeken vinden we veel nog verborgen archeologisch erfgoed. Door deze informatie kunnen we de resten beter beheren en beschermen voor de toekomst. Daarnaast krijgen we door dit onderzoek een evenwichtig beeld van de hele Veluwe in plaats van een mozaïek van wel en niet onderzochte gebieden. Dit alles levert een beter begrip op over het doen en laten van de mensen die ons deze structuren hebben nagelaten.

Veldwerk

In de tweede fase zullen we het veld in gaan om de nieuw ontdekte structuren in het veld te evalueren. We zullen proberen vast te stellen of de geïdentificeerd heuvels inderdaad grafheuvels of houtskoolmeilers zijn. Bovendien wordt de staat van conservering vastgesteld. Op deze website en op de facebookpagina zullen de velddagen aangekondigd worden en wordt de mogelijkheid gegeven in te schrijven voor deelname.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Eva Kaptijn.

Dit project is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden en iedereen met interesse voor archeologie kan meedoen.