Ben Bregman – Adviseur Erfgoed & Onderwijs

 

Ben is van huis uit geschiedenisleraar. Het is dan ook niet verrassend dat hij bij Erfgoed Gelderland de functie van adviseur erfgoed en onderwijs bekleedt, erfgoed en onderwijs zijn namelijk altijd de twee poten in zijn werk geweest. 

Ben is een echte onderwijskenner en adviseert musea over het begeleiden van schoolklassen en het ontwikkelen van lesmateriaal in musea. Als adviseur erfgoed en onderwijs heeft hij sterk contact met musea en andere erfgoed organisaties binnen de provincie. Ben werkt samen met zo’n 25 Coördinatiepunten Cultuureducatie in Gelderland die lokaal en regionaal de verbinder zijn tussen basisscholen en culturele aanbieders. Deze verbinders zijn ieder verantwoordelijk voor het contact met erfgoedaanbieders in hun regio. Op deze manier houdt Ben als adviseur overzicht over wat er op het gebied van erfgoed en onderwijs speelt in Gelderland. 

Dat overzicht heeft hij zowel op lokaal als op landelijk niveau, omdat hij niet alleen nauw contact heeft met de leden van de coöperatie en de verbinders, maar ook in een landelijk vak overleg over erfgoed educatie zit. Omdat er weinig mensen zijn met dezelfde functie, vinden veel Gelderse musea met een vraag in die richting op den duur hun weg naar Ben.

‘Ik vind het heel belangrijk dat het museum eigenaar wordt van lesmateriaal dat we samen met hen maken.’

Reizen in de Tijd is een project waar Ben vol trots over vertelt. Het is een platform waar op laagdrempelige wijze verschillende gastlessen te vinden zijn in een bepaald thema. In overleg met het museum  wordt er gekeken naar waar hun bezoekles het beste past binnen de thema’s. Door musea binnen één van de thema’s van Reizen in de Tijd te plakken, wordt het voor scholen aantrekkelijker om deze gastlessen te gebruiken. Met dit platform is een vertaalslag gemaakt voor scholen en erfgoedaanbieders, waardoor deze twee werelden dichter bij elkaar zijn gebracht. Samen met musea kijkt Ben naar hoe die vertaalslag het best kan worden gemaakt en hoe er een brug geslagen kan worden tussen erfgoed en educatie binnen de Gelderse erfgoedwereld.

Vragen of advies nodig op het gebied van erfgoededucatie? Neem dan contact op met Ben.