Blog: Verjaardagskoffie met erfgoed

Verjaardagskoffie met erfgoed. Door: Liesbeth Tonckens

Wie kan, tijdens een verjaardagsfeestje, in twee zinnen uitleggen wat voor werk hij doet? “Ik ben bakker en sta elke ochtend om 3 uur in de bakkerij….” of “Ik werk in een museum en momenteel hebben we een leuke expositie over….”. Ik werk bij Erfgoed Gelderland en die korte tekst bij koffie en taart zou wel prettig zijn.

Afgelopen zomer belde ik op een zonnige vrijdagmiddag een paar leden van onze coöperatie, een klein klantonderzoek zou je kunnen zeggen. Een van de gesprekspartners zei eerlijk: “Erfgoed Gelderland, waar zijn jullie nu eigenlijk van?!!” Een heel goede vraag, maar ook een vraag die pijnlijk duidelijk maakt dat onze diensten voor onze directe leden en klanten, niet klip en klaar zijn.

Niet van de bakstenen

Wij zouden als organisatie natuurlijk niets waard zijn, als wij zelf niet allang goed over deze vraag “Waar zijn wij van?” hadden nagedacht. Allereerst zijn wij natuurlijk van het erfgoed, niet van de bakstenen en dakconstructies, wel van de collecties en de verhalen. Kijk, dat geeft al snel een beetje richting. Maar tussen de happen taart door wil  ik deze snelle omschrijving toch graag verder inkleuren.

Voorbij de waan van de dag

Allereerst zijn wij het bureau van een erfgoedcoöperatie. We houden ons actief bezig met het VERBINDEN van de leden, vanuit de overtuiging dat kennis delen en samenwerken op basis van onderling vertrouwen en wederzijds respect de sleutel tot succes is. Door met onze leden te praten, weten we dat zij dit ook belangrijk vinden, maar dat zij door de waan van de dag wel eens vergeten de eigen ramen en deuren op te zetten. Daar willen wij ze graag bij helpen.

Uit een groter klantonderzoek van afgelopen herfst kwam naar voren dat de leden onze kennis over het erfgoed zeer op prijs stellen: ons bureau is een vraagbaak voor snelle kleine en voor uitgebreide complexe vragen rond het beheren van erfgoedcollecties en het ontsluiten van de informatie en verhalen daar omheen. Wij willen deze erfgoedkennis graag BORGEN bij de directe beheerders van dat erfgoed. Dat zijn musea of historische verenigingen, maar ook beheerders van monumenten waarin roerend erfgoed staat of gemeenten die een visie willen ontwikkelen op de verschillende erfgoedorganisaties in hun werkgebied. Vanuit onze kennis en onze op samenwerking gerichte blik, willen wij mensen en organisaties verbinden en kennis rond het erfgoed borgen, zodat het erfgoed goed gebruikt en beheerd wordt.

Geen eigen collectie

Het grote onderscheid tussen Erfgoed Gelderland en alle 150 leden van de coöperatie is dat wij geen eigen collectie beheren. Geen objecten, geen verhalen en ook geen tradities die we levend houden. Onze leden bewaren het erfgoed en wij helpen ze met onze kennis om dat zo goed mogelijk te doen. Wij nemen de tijd voor symposia en vakliteratuur over het BEWAREN van collecties. Zo kunnen wij die kennis doorgeven en zijn de leden daardoor in staat de collecties beter te beheren.

Alle medewerkers van Erfgoed Gelderland zijn generalistische specialisten. Vanuit het oogpunt van de aanwezigen op de verjaardagskoffie zijn wij zeer specialistisch bezig met collecties en weten we heel goed wat je wel en niet moet doen om schilderijen, textiel of prenten goed te bewaren en te presenteren. Maar vanuit de vakcollega’s gezien zijn wij generalisten die weinig weten over heel veel erfgoedgerelateerde onderwerpen. Dat is de reden waarom wij samenwerken met specialisten uit verschillende disciplines, wij VERBINDEN deze specialisten graag aan onze leden en relaties.

Vanuit enthousiasme

De medewerkers van Erfgoed Gelderland delen de overtuiging dat het beleven van het verleden, je leven van nu verrijkt en betekenis geeft. Veel activiteiten zijn er op gericht om het erfgoed te BELEVEN, dat doen we onder andere door promotie te organiseren voor het erfgoed, voor de verhalen en de collecties van al onze leden. Promotie in samenhang zoals bij de erfgoedfestivals of de verhalenwebsite mijngelderland.nl. We willen onze leden ook stimuleren nieuwe middelen in te zetten waarmee de beleving van het erfgoed versterkt wordt, zoals 360˚ films of layar routes. De grens tussen beleven en LEREN is soms heel dun. Het aspect leren is meer gericht op het onderwijs waar we graag het belang en de liefde voor ons erfgoed willen doorgeven aan volgende generaties. Maar we hopen dat de leerlingen hun bezoek met de klas aan een erfgoedlocatie zo bijzonder vinden dat leren en beleven naadloos in elkaar overgaan. De pictogrammen van de 5 categorieën verbinden, borgen, bewaren, beleven en leren, zijn terug te vinden bij onze verschillende diensten en projecten.

 

verbinden-picto     borgen-picto     bewaren-picto      beleven-picto     leren-picto

Het blijft een uitgebreid antwoord om bij koffie en taart te vertellen, maar de vijf pictogrammen kunnen daarbij helpen. Misschien is het een idee om voor de volgende verjaardag taartjes te bestellen waar de vijf afbeeldingen op terug te vinden zijn.

Liesbeth Tonckens