Blog: Mijn Limes: Gelderland wint!

Mijn Limes: Gelderland wint! Door: Marc Wingens

Afgelopen zaterdag was ik in Bunnik, in het Waterliniemuseum van Fort Vechten, waar de prijsuitreiking van Mijn Limes plaats vond. Al bij aankomst, ’s ochtends vroeg om half tien, was het museum een en al bedrijvigheid van groepen mensen. Allemaal waren ze druk in de weer met kostuums, banieren en andere spullen voor hun presentatie. Maar liefst 11 organisaties moesten laten zien wat ze waard waren voordat de winnaars zouden worden uitgekozen.

Waar ging het over?

De Koninklijke Nederlandse Heidemij had een prijsvraag uitgeschreven voor burgerinitiatieven langs de oude Romeinse rijksgrens in Nederland: de Limes. De bedoeling was dat verenigingen, scholen en dorpsraden zich bij hun initiatief door die Limes lieten inspireren. Eerder al hadden maar liefst 30 organisaties hun plannen ingediend, van Katwijk aan Zee tot Herwen in het uiterste oosten van Gelderland. Niet niks voor een onderwerp waarvan ik had verwacht dat het veel te onbekend was om iets los te maken!

Gemeenschapszin en creativiteit

Om kwart over 10 begonnen de eerste presentaties: van louter tekst in een power point tot prachtige amateurfilms, over wandelroutes, Romeinse koekjes en boogschieten op z’n Romeins. Het enthousiasme werkte aanstekelijk op mij en de andere juryleden. Wat een schitterende voorbeelden van gemeenschapszin en creativiteit!
Het is niet eenvoudig een keuze te maken uit zo’n grote hoeveelheid energie gevende initiatieven. Toch waren we er als jury omstreeks kwart over 1 uit. En wat wil het geval: de eerste en de tweede prijs vielen toe aan de beide Gelderse nominaties! Niet omdat ik in de jury zat, maar omdat we met z’n allen tot dat oordeel kwamen.

De winnaars

De tweede prijs was voor de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld (Arnhem). De volkstuinders hebben een Romeinse tuin aangelegd in ‘De Steenen Camer’ bij het vroegere castellum in Meinerswijk. Tientallen vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met groenten en fruit die in de Romeinse tijd in Nederland werden geïntroduceerd, waarbij ze de jeugd van de plaatselijke scouting en basisschool hebben betrokken.
De eerste prijs was voor de Dorpsraad van Herwen, die een grafsteen van een Romeinse soldaat had herplaatst. De soldaat uit Rome had besloten zich in Herwen te laten begraven, zoals op de gedenksteen staat. Hij was er kennelijk geworteld geraakt en wilde er ook na zijn dood blijven. De plaatsing van de steen werd door de hele gemeenschap bijgewoond – van de leerlingen van de lagere school tot de voetbalclub. Allemaal wilden ze laten zien dat ze net zo blij zijn met Herwen als deze soldaat.
Toen ik na afloop opgewekt wegfietste realiseerde ik me weer dat de lol van bezig zijn met erfgoed `m vooral zit in de ontmoeting met gepassioneerde mensen die samen verleden toekomst geven. Bij dat soort mensen voel ik mij thuis!

Marc Wingens, directeur Erfgoed Gelderland

foto: Romeinenfestival 2012, bron: Stichting Romeinenfestival