Wouter Daemen

Wouter Daemen

Coördinator Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland

Wouter is coördinator van de Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland. Deze stichting zet zich in voor het bevorderen van de samenhang en de samenwerking tussen partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Daarnaast is hij een dag in de week actief voor andere projecten van Erfgoed Gelderland. Delen en verbinden zijn daarbij de kernbegrippen. Als historicus en archivaris is hij vooral geïnteresseerd in de interactie tussen de verschillende erfgoeddisciplines. Werkdagen: maandag t/m donderdag.